Skip to content
Danderyds sjukhus cog tech 3
2023-jun-28 14:21:25

Cog Tech på Danderyds Sjukhus

Cog Tech- enheten på Danderyds Sjukhus är specialiserad på att använda avancerade, tekniska hjälpmedel för att förbättra patienters rehabilitering av hjärnskador. Sedan tidigare har personalen erfarenhet av flera olika tekniker, t.ex. VR, AR/MR, robotik och spel. Sedan mars 2020 har man även utökat arsenalen av tekniska hjälpmedel med Yetitablet.

Kund: Cog Tech-enheten, Danderyds Sjukhus
Område: Rehabilitering för människor med hjärnskador
Utmaning: Förbättra patienters kommunikationsförmåga
Lösning: Yetitablet multitouchskärm

Birgitta Johansson är arbetsterapeut och använder Yetitablet bland annat för att öva patienternas uppmärksamhet och förmåga att följa instruktioner. Hon arbetar med att förbättra patientens kommunikationsförmåga med hjälp av Google Earth-platser på skärmen. Skärmens storlek gör det lätt att behålla fokus på platsen man besöker och på därigenom kan man lättare ta upp diskussioner om dessa platser.

”Patienterna har till exempel övat sina ögonmotoriska färdigheter, tränat sin skadade hand genom att röra vid skärmen och deltagit i balansövningar. Yetitablet är också ett roligt och utmärkt verktyg för att lära kognitiva färdigheter såsom olika kognitiva strategier. Det gör det enkelt att öva sig på att använda den svaga handen eller armen på ett intensivt sätt vilket definitivt har en positiv effekt på det dagliga livet,” berättar Birgitta Johansson.

Danderyds sjukhus 1-1

Yetitablet är en stor och kristallklar multitouchskärm i stryktåligt glas. Det tål tuffa tag och blir ett väldigt mångsidigt verktyg att arbete med tack vare det breda underlaget av applikationer som finns tillgängligt. Dels genom Google Play, men för vården är YetiCare apparna oslagbara. YetiCare är en samling appar som är utvecklade av Kuori, som även utvecklat Yetitablet. Makarna Maria och Jarkko Jokelainen som startade bolaget är själva föräldrar till tre barn med autism och har stor erfarenhet av att hjälpa sina barn kommunicera med omvärlden. Det var där drömmen om Yetitablet föddes. Nu är den drömmen tillgänglig för personal och patienter inom vård och omsorg-sektorn.

”Patienter är mycket angelägna om att träna olika färdigheter via Yetitablet. Att till exempel kunna stå upp dubbelt så länge framför Yetitablet än utan är bra för patienternas balansövning”.

Berättar Birgitta Johansson och fortsätter:

”Yetitablet har förändrat mitt arbete mycket. Jag har nu en assistentteknik som jag kan använda med en bred patientprofil. För patienter ger Yetitablet nya möjligheter att utbilda förmågor förutom traditionell arbetsterapibehandling. Yetitablet ersätter inte den traditionella träningen men kompletterar och stärker den. Det är ett mycket bra och roligt sätt att komplettera rehabiliteringsträning.”

Yetitablet underlättar interaktion och främjar motivation i rehabilitering av äldre och personer med funktionsnedsättning. Användningsområdena är väldigt många och kan användas i nästan all form av rehabilitering. Idag används Yetitablet av vård och rehabiliteringsorganisationer i kognitiv, fysisk och fritidsterapi i många länder, därav Sverige. Yetitablet är helt enkelt en aktivitetesskärm som sprider glädje och underlättar arbetet för vårdare och patienter inom många delar av vård och omsorgssektorn.

 

 

RELATERADE ARTIKLAR