Skip to content
Yetitablet med YetiCare. En aktivitetsskärm inom välfärdsteknik.

Välfärdsteknik för Vård, Omsorg & Rehabilitering

Sverige förtjänar Välfärdsteknik i världsklass

Yetitablet med YetiCare. En aktivitetsskärm inom välfärdsteknik.

Välfärdsteknik för Vård, Omsorg & Rehabilitering

Sverige förtjänar Välfärdsteknik i världsklass

  • Övergripande Vård, Omsorg & Rehabiltering
  • Välfärdsteknik
  • Vår lösning - Yetitablet med YetiCare
  • Inom Äldreomsorg
  • Inom Träffpunkter
  • Inom LSS
  • Inom Anpassad skola
  • Inom Rehab
  • Vanliga frågor

Övergripande Vård, Omsorg & Rehabiltering

Vård och omsorgssektorn är en mycket viktig del i Sveriges samhällsstruktur och vi är stolta över att få vara en leverantör till denna så viktiga samhällsfunktion.

Välfärdsteknik är en del av e-hälsa och digital teknik ska bidra till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Vår lösning inom Välfärdsteknik är Yetitablet med YetiCare som ofta benämns som aktivitetsskärm och dagligen får vi feedback om hur uppskattad Yetitablet med YetiCare är som hjälpmedel. Våra kunder inom Vård och omsorg är idag över hela Sverige och dagligen används Yetitablet med YetiCare på Äldreboenden, Träffpunkter, LSS verksamheter, Anpassad skola och Rehabenheter på sjukhus.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är en del av e-hälsa och digital teknik och ska bidra till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Välfärdstekniken används för att möta specifika behov och utmaningar inom vård- och omsorgssektorn och kan bidra till att förbättra livskvaliteten för äldre personer, personer med funktionsnedsättningar eller personer med långvariga sjukdomar. Genom att kombinera teknik och omsorg kan välfärdstekniken bidra till att öka självständigheten, tryggheten och delaktigheten hos dessa målgrupper.

Välfärdstekniken ska enligt Socialstyrelsen utgå från kriterierna för God vård och omsorg. De kriterierna innebär att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgå från individens behov.

Från dessa kriterier är vår lösning Yetitablet med YetiCare skapad och får ofta benämningen aktivitetsskärm. 

Vår förhoppning är att Yetitablet med YetiCare skall vara det perfekta hjälpmedlet att lättare skapa engagemang, nyfikenhet och glädje i vardagen

Läs gärna mer om Yetitablet med YetiCare på vår produktsida

Vår lösning - Yetitablet med YetiCare

Yetitablet med YetiCare är en unik aktivitetsskärm som erbjuder mängder med olika aktiviteter. Yetitablet med YetiCare är utvecklad för användning som stöd i vård- och omsorgsverksamheter. Yetitablet med YetiCare ger möjlighet till ökad delaktighet och meningsfulla aktiviteter. Yetitablet med YetiCare har unika Yetiappar  för att öka fysisk och kognitiv aktivitet samt ett urval av applikationer för att främja lugn, trygghet och glädje. Med YetiCare får man de unika YetiCare applikationer som är egenutvecklade och framtagna för äldre och personer med funktionsnedsättning. I YetiCare ingår också den helt unika YetiCare launcher som gör enheten ännu mer anpassad för vård och omsorg och enklare att jobba med.  På en Yetitablet arbetar vi med appar och igenkänningsfaktorn är viktig från sin telefon eller annan mindre surfplatta. Det är enkelt för både brukare och personal att använda en Yetitablet. Vi placerar Yetitablet på ett motordrivet golvstativ för maximal flexibilitet. Med detta stativ kan man anpassa höjden så att skärmen blir i rätt nivå och man ställer också in vinkel på skärmen. Det går att få vinkel allt från lodrätt ner till horisontellt läge (bordsläge). Yetitablet är en perfekt lösning för meningsfulla aktiviteter i vardagen och vi får dagligen till oss hur Yetitablet skapar engagemang, nyfikenhet och glädje. 

Vi finns med er på hela resan! Vi genomför  installation, konfiguration och utbildning på plats hos er samt erbjuder vårt service, support, uppdaterings och applikationsstödsavtal för att trygga er investering samt att ni alltid kan få support. 

Vår förhoppning är att din Yetitablet med YetiCare skall vara det perfekta hjälpmedlet att lättare skapa engagemang, nyfikenhet och glädje i vardagen. Det är med stort stolthet som vi är exklusiv leverantör för svenska marknaden av fantastiska Yetitablet med YetiCare.

Läs gärna mer om Yetitablet med YetiCare på vår produktsida

Inom Äldreomsorg

Inom Äldreomsorg har Yetitablet med YetiCare blivit en succé och idag finns vår aktivitetsskärm ute på många äldreboenden över hela landet. Många kommuner och privata vårdbolag har valt att köpa in en eller två stycken Yetisar men har snabbt kommit tillbaka och köpt fler för de används hela tiden! Ett härligt betyg tycker vi och ett kvitto på att det är bra lösning att investera i!

Yetitablet med YetiCare är helt perfekt på då det ger personal möjlighet att göra aktiviteter som skapar delaktighet och samvaro men också att brukarna kan använda enskilt om det inte finns någon kompis i närheten. Yeti applikationerna används flitigt och Yetiapparna har olika svårighetsgrader så då blir aktiviteterna helt anpassade efter brukarnas förmåga. 

Aktiviteter som ligger i topp på ädreboenden är YetiBowling, YetiDart, YetiSamla,  YetiHjärnspel, YetiMålning, YetiRingar, YetiRingar, YetiBallong, YetiBurkar,  YetiFyrairad, YetiTrivia, YetiTreirad,  YetiPussel,  Sinnesstimulering, drejning,  Vem vill bli miljonär, bingo,  Hitta skillnader plus många många mer. Här finns också många andra roliga aktiviteter till äldreboende och vi har gjort några korta videor på dem som du kan se här.

Vill du se detaljerade videor på alla våra appar kan du kolla på denna spellistan.

Vi placerar Yetitablet på ett motordrivet golvstativ för maximal flexibilitet så det blir enkelt att flytta aktivitetsskärmen mellan olika rum och avdelningar. Alla skall kunna använda Yetin och med detta stativ kan man enkelt anpassa höjden så att skärmen blir i rätt nivå och man ställer också in vinkel på skärmen vilket är viktigt om brukaren sitter i rullstol eller sitter exempelvis i en soffa. Det går att få vinkel allt från lodrätt ner till horisontellt läge (bordsläge). Just bordsläge är mycket uppskattat då det främjar delaktighet och samvaro när man använder aktivitetsskärmen.

Dagligen får vi härliga filmer och bilder från olika äldreboenden när det genomförs aktiviteter! Vi är så glada för detta och stolta över att få bidra till en meningsfull och glädjefull vardag!

Läs gärna mer om Yetitablet med YetiCare på vår produktsida

Inom Träffpunkter

På landets Träffpunkter samlas äldre personer och där sker mängder med olika aktiviteter. Yetitablet med YetiCare har blivit ett mycket uppskattat tillskott i verksamheterna och nu kan man göra ännu fler aktiviteter.  På en Yetitablet arbetar vi med appar och igenkänningsfaktorn är viktig från sin telefon eller annan mindre surfplatta. Träffpunkternas besökare har i många fall en smartphone eller en surfplatta hemma och känner igen sig direkt. Tröskeln för att komma igång och använda aktivitetsskärmen blir väldigt låg. 

Många träffpunkter tycker att Yetitablet med YetiCare är helt perfekt på då det ger personal möjlighet att göra aktiviteter som skapar delaktighet och samvaro. Yeti applikationerna används flitigt och Yetiapparna har olika svårighetsgrader så då blir aktiviteterna helt anpassade efter brukarnas förmåga. 

Aktiviteter som ligger i topp på träffpunkter är YetiBallong, YetiBurkar,  YetiFyrairad, YetiFormer, YetiPussel, YetiBowling, YetiDart, YetiHjärnspel,  YetiMålning, Vem vill bli miljonär, Google earth,  bingo, plus många många mer.

Vi placerar Yetitablet på ett motordrivet golvstativ för maximal flexibilitet. Med detta stativ kan man anpassa höjden så att skärmen blir i rätt nivå och man ställer också in vinkel på skärmen. Det går att få vinkel allt från lodrätt ner till horisontellt läge (bordsläge). 

Dagligen får vi härliga filmer och bilder från olika träffpunkter på aktiviteter! Vi är så glada för detta och stolta över att få bidra till en meningsfull och glädjefull vardag!

Läs gärna mer om Yetitablet med YetiCare på vår produktsida

Inom LSS

Inom LSS har Yetitablet med YetiCare blivit populär på många olika verksamheter. Idag finns det Yetisar ute på Gruppbostäder, Korttid och Daglig verksamhet. Många kommuner och privata vårdbolag har insett att Yetitablet med YetiCare är perfekt inom LSS då det är en tålig pjäs med möjlighet till mängder med olika aktiviteter. Många har börjat med en eller två stycken Yetisar men har sedan kommit tillbaka och köpt fler! Ett härligt betyg tycker vi och ett kvitto på att det är bra lösning att investera i!

Yetitablet med YetiCare är helt perfekt på då det ger personal möjlighet att göra aktiviteter som skapar delaktighet och samvaro. Yeti applikationerna används flitigt och Yetiapparna har olika svårighetsgrader så då blir aktiviteterna helt anpassade efter brukarnas förmåga. 

Aktiviteter som ligger i topp på LSS är YetiSamla, YetiRingar, YetiHjärnspel, YetiMålning, YetiBallong, YetiBowling,YetiBurkar,  YetiFyrairad, YetiTreirad,  YetiPussel,  YetiDart, YouTube, Sinnesstimulering  Hitta skillnader plus många många mer.

På en Yetitablet arbetar vi med appar och igenkänningsfaktorn är viktig från sin telefon eller annan mindre surfplatta. Det är enkelt för både brukare och personal att använda en Yetitablet.

Dagligen får vi härliga filmer och bilder från olika LSS verksamheter! Stolta är vi att få bidra till Sveriges fina LSS verksamheter.

Läs gärna mer om Yetitablet med YetiCare på vår produktsida

Inom Anpassad skola

Anpassad skola har konstaterat att Yetitablet med YetiCare  är ett utmärkt hjälpmedel. Tack vare att Yetin är så mångfaciterad har den blivit ett perfekt tillskott för både lärarna och eleverna. Enkel att använda, pedagogisk och gjädjeskapande är omdömen från verksamheten. På en Yetitablet arbetar vi med appar och igenkänningsfaktorn är viktig från sin telefon eller annan mindre surfplatta och det är också något som är mycket uppskattat får vi till oss. Det är enkelt för både elever och personal att använda en Yetitablet.

Yeti applikationerna används flitigt och Yetiapparna har olika svårighetsgrader så då blir aktiviteterna helt anpassade efter brukarnas förmåga. 

Flexibilitet i klassrummet och att man lätthet kan flytta Yetitablet  till en annan sal är också något som är mycket uppskattat. Man kan bedriva lektioner på många platser och nyttja lösningen till många. Man använder funtkionerna att justera höjd och vinkel och populärt är att använda Yetin i bordsläge för att främja samvaro, engagemang och glädje.

Dagligen får vi fin feedback från Anpassad skola vilket härligt hjälpmedel Yetitablet med YetiCare är i undervisningen.

Läs gärna mer om Yetitablet med YetiCare på vår produktsida

Inom Rehab

CogTech i Danderyds sjukhus införskaffade Yetitablet med YetiCare 2020 och är en av våra första användare av Yetitablet med YetiCare. Dagligen sedan dess använder de Yetin som ett hjälpmedel för rehabilitering. Tack vare att CogTechs personal  och Danderyds sjukhus i stort hela tiden strävar att ligga i framkant har vi under åren fått värdefull feedback på många applikationern och kunnat förbättra men också tillverka nya appar så att de blir perfekta inom rehab. I dag har vi flera sjukhus som dagligen använder Yetitablet med YetiCare. En av neurorehabiliteringsenheterna berättade för oss  att i personalgruppen sades det efter ett par månaders användning av Yetitablet med YetiCare, "vi förstår inte hur vi klarade oss utan en Yeti innan". Ett härligt omdöme för Yetin och det motiverar oss att ytterligare tillverka mer och mer applikationer .

Våra unika Yetiappar  används flitigt på rehabiliteringsenheterna och uppskattat är att man välja svårighetsnivå så det blir perfekt anpassat till patientens förmåga.

Kort och gott kan vi säga att Yetitablet med YetiCare blivit en succé på de sjukhus som införskaffat den. Vi är så stolta över att kunna bidra med teknik som hjälper både patienter och personal. 

Läs gärna mer om Yetitablet med YetiCare på vår produktsida

Vanliga frågor

Vad har ni för välfärdsteknik i äldreomsorgen?
Vi har en stor aktivitetsskärm som heter Yetitablet med YetiCare som välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. Läs mer om den här: Yetitablet med YetiCare.

Finns Yetitablet i mindre storlek?
Vi håller just nu på att ta fram små Yetitablets med YetiCare som vi kallar för YetiHome. Den här produkten kommer att vara gjord för en brukare i taget och den kan både finnas i privata hem eller i enskilda rum i äldreboenden. Den här produkten kommer framförallt vara till för äldre personer. Tanken är att den ska göra vardagen roligare och lättare samt att personal på äldreboenden och i hemtjänsten ska kunna spara en massa tid. Vill du ställa dig på väntelistan för YetiHome? Kontakta hello@kitsweden.se.

Vad har ni för roliga aktiviteter äldreboende?
Vi har många roliga aktiviteter till äldreboenden. På våran aktivitetsskärm så kan man hitta över 40 spel och roliga övningar. De boende kan träna på hjärngympa, rörelse, koordination och spel med sociala interaktioner. Vi har filmat många av våra appar vi visar hur man använder dem. Se filmerna här.

Vill du se alla våra appar i mer detalj kan du kolla på denna spellistan.

Har ni teknik för äldre på äldreboende?
Ja, vi har framförallt våran stora aktivitetsskärm Yetitablet med YetiCare. Vi har även massa andra produkter så som högtalare, kameror, kablar, router för nätverk, rengöringsprodukter och andra aktivitetstillbehör till aktivitetsskärmen. Se mer av våra produkter på vår tillbehörssida.

Yetitablet medium compressed

Yetitablet med YetiCare

Aktivitetsskärm som skapar engagemang, nyfikenhet och glädje i vardagen.

Videor från verksamheten

 

YetiBowling

YetiBurkar

”I vår verksamhet använder vi oss av Yetitablet dagligen. Vi har skapat grupperingar som vi sen har anpassat utefter enstaka individ samt i grupp. Varje avdelning har en egen gruppering där deras favoriter finns med. 

Många av apparna vi dagligen använder oss av är de olika YetiCare apparna som Gissa ordet samt YetiHockey. Vi besöker också platser runt om i världen samt platser där hyresgäster har bott tidigare i sitt liv. Vi spelar härlig musik som vi dansar till samt lyssnar på härliga ljud från naturen. Vi använder oss också av att kasta pil, spelar bowling. Vi tränar både vår kropp och knopp med detta fantastiska hjälpmedel.” 

Åkerhus Vård- och omsorgsboende. 13 maj 2022.

Göteborgs stad logga
Lotta ArlbrandtUndersköterska med specialistkompetens i välfärdsteknologi /Huvudhandledare Sydväst, Göteborgs Stad

“Yetin är en stor tillgång här på Loket. Jag tror att den har höjt livskvalitén för vissa. Man har fått ett stärkt självförtroende och vuxit med känslan av att vara den som kan och att man är den som får frågor kring, lär andra osv.. kontaktnätet har breddats och ja, det finns så mycket fint att säga 😊

Läs artikeln

Linda JarlBjurbäcksgatan Äldreboende, Emmaboda Kommun

Vill du boka en demo?

Kontakta gärna oss för mer information om Yetitablet med YetiCare och för att få en offert.  Du kan också boka in en demo där vi går igenom Yetitablet med YetiCare i mer detalj. 

Yetitablet Demo

Våra andra produkter