Skip to content
Karl-Johan Hjerten2023-maj-19 18:56:092 min read

Hjälmå Äldreboende – Yetitablet med YetiCare

På Hjälmå Äldreboende i Dalstorp har Yetitablet blivit en naturlig samlingsplats för både personal och brukare. Tekniska hjälpmedel har varit en del i verksamheten en längre tid men efter att Yetitablet installerades på plats har intresset för skärmarna blivit stort. Både personal och brukare är mycket positiva till vad Yetitablet tillför.

KUND: Hjälmå Äldreboende
OMRÅDE: Äldreboende
UTMANING: Aktivitering, stimulans och glädjeskapande
LÖSNING: Yetitablet med YetiCare och motordrivet stativ

Yvonne Nilsson på Hjälmå äldreboende:
”Vi använder Yetitablet dagligen! Vi använder den för att både aktivera brukarna genom spelen där YetiCare spelen är oerhört uppskattade och för att aktivt besöka platser genom Google Earth, upptäcka roliga och intressanta klipp på YouTube och ibland bara titta på TV. Yetitablet är en väldigt flexibel skärmlösning för oss som vi kan göra mängder av saker med. Eftersom Yetitablet även går att använda i bordsläge är det vanligt att våra brukare genomför aktiviteter både sittande och stående. Tack vare det motordrivna stativet är den väldigt lätt att flytta med. Det blir en väldigt mångsidig lösning på det sättet.”

Det breda utbudet appar som finns tillgängligt gör att det finns något för alla. På så sätt har Yetitablet blivit ett uppskattat tillskott till de dagliga aktiviteterna äldreboendet i Dalstorp.

Ett bra sätt för personalen att aktivera brukarna har varit att öppna Google Earth och visa kartan över närområdet. Brukarna hjälps åt och visar vart dem själva vuxit upp. Visuella hjälpmedel för att aktivera och motivera brukarna är en viktig del i arbetet. Yetitablet ger en interaktiv och positiv upplevelse för alla närvarande.

K-IT_hjalma-aldreboende-yetitablet-pilkastning-1536x864

”Vi märker att vi ofta samlas kring både spel, inslag, klipp och TV-program. Den används flitigt och vi upplever att våra brukare har stor glädje av den. Den tillför mycket i vår vardag Exempelvis använder vi Yetitablet för att läsa upp nyheter från lokaltidningen. Vi har även tittat på lokala fotbollslagets matcher på den. Det var väldigt uppskattat.”- Berättar Yvonne Nilsson.

Under tiden vi besöker Hjälmå Äldreboende hinner brukarna spela en lång rad olika spel och även testa en del av nyheterna som adderats inom YetiCare, appar och spel producerade av Yetitablet själva. YetiCare är de mest frekvent använda apparna på Hjälmå. Spelen finns i bred variation och svårighetsgrad vilket gör det möjligt att delta även om man har begränsad rörlighet. Dessutom slipper man all reklam som annars är vanligt förekommande i de miljoner appar som är tillgängliga genom Google Play.

”De senaste spelen i YetiCoordination har varit en succé och pilkastning, bowling och smälla ballonger hör nu till vardagen. Det är ett stort plus att vi kan aktivera brukarna genom att kasta bollar på Yetitablet. Det väcker tävlingsgnistan hos brukarna och det är viktigt för både koordinationen och rörligheten.” Berättar Yvonne

På Hjälmå Äldreboende har man nu även en kamera som kopplas in till Yetitablet. Med den kan man ansluta sig till Google Meet, Zoom eller Teams för både anhörigsamtal och konferenssamtal med kollegor.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Yetitablet tillför väldigt mycket i form av aktivitet, glädje och stimulans och vi i personalen och våra brukare är mycket glada och tacksamma över att Tranemo kommun satsar på kvalitativ välfärdsteknik till oss”. Avslutar Yvonne Nilsson

RELATED ARTICLES